Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační zpravodaj SZV č.7/2019

24. 10. 2019
                      Sdružení znojemských vinařů, z.s.
    Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, St.515 213 145, mobil 721 520 856.
                                                               
   Informační zpravodaj SZV č. 7/19

                                                                                                                                    Znojmo, říjen 2019

Aktuality.
Měsíce září a říjen byly opět abnormálně teplé s průměrnými až menšími srážkami. Za září spadlo na Znojemsku 35 – 50 mm srážek, v okolí státní hranice 45 – 70 mm, za první dekádu října spadlo 20 – 40 mm srážek.
 Letošní sklizně hroznů začaly asi o 14 dní dříve, než obvykle. Hrozny byly dobře vyzrálé, většinou zdravé, ale díky suchu s menší hmotností. V současné době je většina hroznů na Znojemsku sklizena, předpoklad skončení sklizně je ke konci tohoto týdne. Samozřejmě jsou nechané malé plochy pro sklizeň hroznů na slámová a ledová vína. Výnosy v podnicích se pohybují o 20 – 50% méně než v loňském roce, předpoklad je v průměru asi 4,5 t/ha. Cukernatost se pohybuje obdobně jako v loňském roce. Z počátku byla cukernatost kolem 18 – 200 NM, ke konci se pohybuje v rozmezí 22 – 26 0NM. Pěstitelé sklízí hrozny o něco dříve, aby „zachovaly“ optimální obsah kyselin, které jsou všeobecně o něco vyšší než v roce 2018. Je předpoklad, že bude podíl kombajnové sklizně v letošním roce na Znojemsku kolem 60 %. Ze začátku sklizně byly určité problémy s prodejem hroznů mimo dohodnuté smlouvy. Na webu SV ČR byly nabízeny hrozny k prodeji za ceny kolem 15 Kč/kg. Asi po polovině sklizně se objevovali inzeráty jen v minimální míře.    
V NVC Valtice začalo 21.10.2019 hodnocení mladých vín pro označení Svatomartinské. Je přihlášeno na 300 vzorků vín. VF ČR letos povolil prodej vín Svatomartinské již od 9.11.2019.
V roce 2018 bylo na SZIF podáno 167 žádostí o restrukturalizaci vinic. Po kontrole bylo vyplaceno 149 žádosti. Na změnu odrůdové skladby bylo vyplaceno 100,3 ml. Kč na plochu 238 ha. Na zlepšení techniky obdělání 9,3 mil. Kč na plochu 22 ha. Na podporu investic bylo schváleno 37 žádosti o lis, 8 žádostí o filtr a 16 žádosti o nakvášecí nádoby. V rámci podpory na ekologickou vinici bylo vyplaceno 15,4 mil. Kč (21 577 Kč/ha) u 74 žádostí. V rámci titulu přechodné období bylo vyplaceno 1,6 mil. Kč (22 981 Kč/ha) na plochu 71 ha u 37 žádostí.
 

Grafické studio Herbert – Theodor (Ing. Špaček) natáčí pro kabelovou televizi seriál o vinařství Znojemska po II. světové válce. Bude poukázáno na skutečnost, že ve Znojmě jsou historicky tři instituce s dlouhou tradicí – Šlechtitelská stanice vinařská, dnes Ampelos ŠSV (od roku 1895), Vinařské družstvo ve Znojmě (r.1946, odštěpení od Vinařského družstva v Bzenci, založené 1933), později MVZ a nyní Znovín Znojmo a ÚKZÚZ Brno (Semenářská kontrola asi 120 roků, zkoušení odrůd révy ve Znojmě – Oblekovicích od roku 1957). Jsou natočeny zatím asi 4 videa, po skončení sklizně budou se natáčet další díly se zástupci jednotlivých vinařských podniků.    

Uskutečněné akce: 
12.-15.9.2019 – 40. Znojemsko zahrada Moravy a Terroir znojemských vín, Loucký klášter.
13.-14.9.2019 – Znojemské historické vinobraní
27.-28.9.2019 – Burčák fest, Loucký klášter, Znojmo
22.10.2019–Ukázka mechanizace do vinic a přípravky do vína fy. Compo Praha -Vinice Hnanice.
Upozornění pro členy SZV – akce v následujícím období:
8.11.2019 – Svěcení vín Dobšice
16.11.2019 – Svatý Martin v Šaldorfských sklepích
21.11.2019 – Degustace mladých vín ročníku 2019 – sál Hospoda U Samků, Sedlešovice
7.12.2019 – Mikulášský košt mladých vín, Dům umění, nám. TGM 11, Znojmo (sobota)
7.12.2019 – Mikulášské chutnání vína – KD Znojmo - Konice.
 

Zpracoval: Ing.Jaromír Čepička, CSc.