Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na výroční členskou schůzi SZV

14. 1. 2020

 

                      Pozvánka

na Členskou schůzi  Sdružení znojemských vinařů,z.s.,   

která se koná v 9.00 hodin v neděli 2. února 2020, v jídelně Střední odborné školy, Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod

s následujícím programem:

8:30 hod.   Prezentace a zaplacení členských příspěvků

9:00 hod.   Zahájení členské schůze  – místopředseda  Ing. P. Čada

9:10 hod.    Volba mandátové a návrhové  komise – Ing. Z. Bodanský,J. Dočekal,  PhMr. Zd.Přikryl, Ing.Vl.Jiřík  a zapisovatele –  Ing. J. Hladík

-         Zpráva o činnosti SZV za rok 2019 – předseda SZV J.Čepička

-         Zpráva o hospodaření za rok 2019 – ekonom SZV- M.Smolková

-         Zpráva Kontrolní komise SZV–předseda  KK Z. Drunecký

-         Plán činnosti SZV na rok 2020 - Ing. J. Čepička,CSc.

-         Plán hospodaření SZV na rok 2020 – M.Smolková

-         Stav členské základny – M.Smolková, přijetí nových členů

-         Návrh usnesení členské schůze  - předseda návrhové komise

-         Ing. Drahoslava Musilová – Přípravky BASF ve vinohradnictví.

-         Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo v 2019

-         Závěr 

Předpokládané ukončení členské schůze ve 12:00 hod. Převzetí diplomů za vzorky vín na ZK 19, propagačních materiálu ochrany révy. Po skončení bude možno si odebrat lahve na vzorky vín na ZK 20. Pokud členská schůze SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se po stanovené době dle Stanov náhradní členská schůze.

Ing. Jaromír Čepička,CSc., předseda SZV

Ing. Jaroslav Hladík, tajemník SZV